27
Srp

Za FS ČCE Mgr. Filip Čapek, Th.D.

Tímto vyjadřuji jako zástupce zadavatele spokojenost s generální rekonstrukcí přízemí naší fary v roce 2009, kterou provedla firma INKEA s.r.o. Rekonstrukce proběhla po všech stránkách výborně, vč. termínu, který byl dodržen. Nové prostory také díky firmě INKEA s.r.o. nyní dobře slouží svým účelům.