27
Srp

Bc. Lucie Turková, Advokátní kancelář Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři

Společnost INKEA s.r.o. naší společnosti vyrobila a provedla montáž nábytku v prostorách naší společnosti. Práce byla ukončena v termínu a v dobré kvalitě.